Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków Spływy kajakowe Bobrza-Nida

1 .Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza między innymi, że nie
zapewniamy instruktorów i ubezpieczenie. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3 .Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez
uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
4 .Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5 .Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem
jakościowym ilościowym, oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym
wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi
używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.
6 .Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie niepogorszonym.
7 .Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i
Wypożyczalnie.
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach specjalnych po uzgodnieniu z Wypożyczalnią.
9 .Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
10 .Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie,
a szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
11 . Za prawidłowe rozliczenie umowy (opłaty, zwrot sprzętu), oraz zapoznanie się z regulaminem
odpowiada „osoba zamawiająca”.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
13 .Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłoby ulec pozostawione na jej
terenie mienie, samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to
szkody wywołane siłami natury.
14 .Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być
zaakceptowane przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na
uzgodnionych warunkach.
15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu
wypożyczonego sprzętu niezależnie od czasu użytkowania bez prawa zwrotu pieniędzy.
16 .Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie,
oraz służb do tego uprawnionych.
17. Za zgubienie, kradzież, oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego
równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania i
zużycia.
18. Za uszkodzenie lub zgubienie elementu Wypożyczający zwraca równowratość kosztów związanych
z naprawą (naprawa, zakup elementów, transport, przestojowe) w kwocie ustalonej przez
Wypożyczalnię.
19 .Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
20. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych z jego udziałem w
kampanii informacyjnej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress